stěrka

Kalahari

Ukázky některých našich realizací

Fascinující Kalahari, to je dekorativní stěrka obsahující speciální zrnka písku, díky nímž věrně imituje písečné duny v poušti.