stěrka

Rigata

Ukázky některých našich realizací

Stěrka imitující metamorfovanou žulovou horninu nebo také může imitovat horninové sedliny.